No items found.

Naglis Kristijonas Zakaras

2017 metais baigė magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje, skulptūros katedroje.

Naglis Kristijonas Zakaras 2018 m. buvo Rupert alternatyvios edukacinės programos dalyviu. Kristijono kūrybai būdinga kalbėti politiškai įkrautomis temomis, nevengiant istorinių diskursų, pasakojimų, tačiau kartu stengiantis išryškinti individo santykį su nagrinėjama tema. Jo kūrybinės praktikos varijuoja nuo objektų, muzikos iki scenografijų kūrimo.

Pristatomas kūrinys „Fajetonas“ – tai objektų ir istorijų rinkinys, kuriuo bandoma permąstyti XX a. progreso ir jo žlugimo laiką, kai vaizdas yra ir materialus artefaktas – atvaizdas, ir nematerialus vaizdinys. Šiuo kūriniu tęsiami anksčiau menininko pradėti tyrimai, susiję su žodžiu FIAT (lot. tetampa, tebūnie). Žodžiu, į kurį siūloma žiūrėti kaip į galios susitarimą, kurio pasėkoje daiktams arba reiškiniams yra suteikiamos naujos savybės, įgalinančios juos veikti kitaip nei įprasta. Kartu keliant klausimą, kas yra tas, galintis ištarti „tetampa“? Kokia yra ta galios pozicija, gebanti kurti didžiuosius pasakojimus? Ir kas nutinka individui jų šviesoje, susidūrus su naująja tikrove ypač, kai niekas su juo nesitaria?